Gevelreclame.

Trouw Nutrition Putten

Door de introductie van de nieuwe huisstijl hebben wij alle bebording voor Trouw Nutrition vervangen. De hoge torens zijn voorzien van reclameborden en spandoeken van 8800 x 2800 mm. Tevens hebben wij de parkeerborden, een verlichte reclamezuil en de bewegwijzering gemaakt en gemonteerd.